ENEKO MENDILUZE PLAZA

Mundu guztiaren laguntza eta jasotako laguntza eskertu nahi du, sortutako giro hori gabe ezin izango baitzen egindakoa lortuko.