HEMEROTECA

1. PRIMERAS DETENCIONES / LEHENENGO ATXILOKETAK

1.3. Auto de la Audiencia Nacional / Auzitegi Nazionalaren autoa

1.4. Amenazas alcalde / Alkateari mehatxuak

1.5. Detenciones / Atxiloketak

1.1. Lehenengo atxiloketak

1.2. Lehenengo atxiloketaren erantzuna

1.3. Audientzia Nazionaleko eta fiskaltzaren mugimenduak

1.4. Audientzia Nazionaleko autoa

2. DETENCION DE 9 / 9REN ATXILOKETA

2.1. Respuesta oficial y popular a las primeras detenciones / Lehenengo atxiloketen erantzun ofizial eta popularra

2.2. Respuestas institucionales, políticas y populares a las primera detenciones / Lehenengo atxiloketen erantzun instituzional, politiko eta popularrak

2.3. Primeras manifestaciones en Alsasua / Lehenengo manifestazioak Altsasun

2.1. Atxiloketak

2.2. Atxiloketen erantzun instituzional, politiko eta herrikoa

2.3. Lehenengo manifestazioak Altsasun

3. INSTRUCCION Y RESPUESTA HASTA EXCARCELACIONES / ESPETXETIK ATERA ARTEKO INSTRUKZIOA ETA ERANTZUNA

3.1. Artículos de opinión sobre las detenciones y proceso de instrucción / Atxiloketa eta instrukzio prozesuaren iritzi artikuluak

3.2. Procesamiento / Auzipetzea

3.3. Respuesta familiar a la instrucción / Instrukzioarenganako erantzun familiarra

3.4. Respuesta policial a la instrucción / Instrukzioarenganako erantzun poliziala

3.5. Respuesta política a la instrucción / Instrukzioarenganako erantzun politikoa

3.6. Respuesta sozial a la instrucción / Instrukzioarenganako erantzun soziala

3.7. Viñeta de periódico / Egunkariko bineta

3.8. Proceso jurídico hasta primeras excarcelaciones / Prozesu juridikoa lehenengo askatzeak arte

3.9. Primeras excarcelaciones / Lehenengo askatzeak

3.1. Iritzi artikuluak

3.2. Erantzun politikoa

3.3. Erantzun familiarra

3.4. Erantzun soziala

3.5. A. Lehenengo askatasunak

3.5. B. Lehenengo askatasunak

4. PROCESO Y RESPUESTA HASTA PETICION FISCAL / FISKALAK ESKAERA EGIN ARTEKO PROZESU ETA ERANTZUNA

4.1. Respuesta política al proceso / Prozesuarenganako erantzun politikoa

4.2. Respuesta social al proceso / Prozesuarenganako erantzun soziala

4.2.1. Respuesta social al proceso / Prozesuarenganako erantzun soziala

4.3. Respuesta social al proceso (2) / Prozesuarenganako erantzun soziala (2)

4.4. Respuesta familiar al proceso / Prozesuarenganako erantzun familiarra

4.5. Respuesta jurídica al proceso / Prozesuarenganako erantzun juridikoa

4.5.1. Respuesta jurídica al proceso / Prozesuarenganako erantzun juridikoa

4.6. Proceso jurídico hasta juicio / Epaiketa egin arteko prozesu juridikoa

4.7. Dispersión a otras cárceles / Beste espetxeetara sakabanatzea

4.8. Respuesta social al régimen carcelario / Espetxeko erregimenarenganako erantzun soziala

4.9. Consecuencias de dispersión / Sakabanatzearen ondorioak

4. Erantzun soziala, politiko, juridiko eta familiarra

5. PETICION FISCAL / ESKAERA FISKALA

5.1. Petición fiscal / Eskaera fiskala

5.2. Respuesta mediática a petición fiscal / Eskaera fiskalarenganako erantzun mediatikoa

5.2. 1. Respuesta mediática a petición fiscal / Eskaera fiskalarenganako erantzun mediatikoa

5.3. Respuesta política a petición fiscal / Eskaera fiskalarenganako erantzun politikoa

5.4. Respuesta familiar a petición fiscal / Eskaera fiskalarenganako erantzun familiarra

5.5. Respuesta social a petición fiscal / Eskaera fiskalarenganako erantzun soziala

5.6. Actuación Guardia Civil en Ayuntamiento / Guardia Zibilaren jokaera Udaletxean

5.1. Eskaera fiskala

6. PRIMER AÑO DE CARCEL / LEHENENGO URTEA ESPETXEAN

6.1. Respuesta mediática a un año de prisión provisional / Urtebeteko behin-behineko espetxealdiarenganako erantzun mediatikoa

6.2. Respuesta política a un año de prisión provisional / Urtebeteko behin-behineko espetxealdiarenganako erantzun politikoa

6.3. Respuesta social a un año de prisión provisional / Urtebeteko behin-behineko espetxealdiarenganako erantzun soziala

6.4. Proceso jurídico hasta el juicio / Epaiketa egin arteko prozesu juridikoa

6.4.1. Proceso jurídico hasta el juicio / Epaiketa egin arteko prozesu juridikoa

7. CONOCIMIENTO DE FECHA HASTA JUICIO / EPAIKETA EGIN ARTEKO DATAREN BERRI IZATEA

7.1. Fecha del juicio / Epaiketaren data

7.2. Respuesta política al proceso / Prozesuarenganako erantzun politikoa

7.3. Respuesta social al proceso / Prozesuarenganako erantzun soziala

7.4. Respuesta mediática al proceso / Prozesuarenganako erantzun mediatikoa

7.5. Respuesta de amnistía internacional / Nazioarteko amnistiaren erantzuna

7.6. Censura en arco / Arku-zentsura

7.7. Respuesta jurídica al proceso / Prozesuarenganako erantzun juridikoa

7.1. Urtebeteko behin-behineko espetxenaldia

7. 2. Erantzun politiko eta soziala

7. 3. Prozesu juridikoa epaiketara arte

8. JUICIO / EPAIKETA

8.1. Juicio

8.2. Manifestación 14-4-2018(Ez da terrorismo. Justizia)

8.3. Narración de juicio

8.4. Respuesta familiar post-juicio

8.5. Respuesta jurídica ante el juicio

8.6. Respuesta jurídica mientras juicio

8.7. Respuesta mediática mientras juicio

8.8. Respuesta política ante el juicio

8.9. Respuesta popular ante el juicio

8.10. Respuesta popular mientras juicio

8.11. Respuesta popular post-juicio

8.1. A. Epaiketa aurretik

8.1. B. Epaiketa

9. SENTENCIA / EPAIA

9.1. Respuesta mediática a sentencia

9.2. Sentencia

9.3. Respuesta política a sentencia

9.1. Doc

10. DETENCIONES DE LOS CUATRO / LAUREN ATXILOKETAK

10.1. Respuesta mediática a las detenciones

10.2. Detenciones

10.3. Respuesta social a las detenciones

10.4. Respuesta política a las detenciones

10.5. Respuesta jurídica a las detenciones

10.1. Lauren atxiloketak

11. RECURSO DE FISCALÍA A SENTENCIA / (eus)

11.1. Recurso de la fiscalía a sentencia

11.2. Respuesta mediática al recurso de la fiscalía

11.3. Respuesta social al recurso de la fiscalía

11.4. Respuesta política al recurso de la fiscalía

11.5. Respuesta al recurso

12. POR LA LIBERTAD Y EL ACERCAMIENTO / (eus)

12.1. Actuación social

12.2. Actuación política

12.3. Actuación jurídica

12.4. Actuación mediática

12.5. Recursos

13. ACERCAMIENTO / HURBILKETA

13.1. Acercamiento

13.2. Actuación familiar

13.3. Actuación Ciudadanos, PP, Vox

13.4. Reacción a Ciudadanos, PP, Vox

13.5. Actuación social

13.6. Libro Caso Altsasu

13.7. Actuación política

13.8. Actuación jurídica

13.9. Actuación mediática

13.10. Actuación social

14. DE APELACION A ESTRASBURGO / APELAZIOTIK ESTRASBURGORA

14.1. Vista de apelación

14.2. Actuación mediática

14.3. Actuación familiar

14.4. Actuación social

14.5. Actuación política

14.6. Última gran manifestación

14.7. Actuación política

14.8. Actuación mediática

14.9. Actuación judicial

14.10. Actuación social

14.11. Actuación familiar

14.12. Sentencia del Supremo

14.13. Actuación mediática

14.14. Actuación social

14.15. Actuación familiar

14.16. Actuación política

14.17. Actuación jurídica

14.18. 1. Salida de prisión

14.19. Actuación mediática

14.20. Actuación jurídica

14.21. Actuación social

14.22. 2. Salida de prisión

14.23. Actuación mediática

14.24. Actuación familiar

14.25. 3. Salida de prisión

14.26. Actuación jurídica

14.27. Últimos actos

14.1. Doc 1

14.2. Doc 2

15. VARIOS / OROKORRAK

15.1. Varios

15.2. Revista Interviú